"Mindenkinek használni, senkinek sem ártani"

Szerző: klaranover 1 / 33 oldal

Tanévnyitó zarándoklat a Constantinum dolgozóinak

A fenntartásunkban működő Constantinum dolgozói 2020. augusztus 28-án Hercegszántón, Vodicán és Baján jártak zarándokolni, valamint meglátogatták másik intézményünket, a Szent László ÁMK-t. A program a Bethlen Gábor Alapkezelő Nonprofit Kft által kiírt pályázaton nyert támogatásból valósult meg (EGYH-TAB-20-0014)

Rendi lelkigyakorlat 2020-ban

2020. július 22-29-ig Budatétényben voltunk lelkigyakorlatozni. Vezetőnk Tóth Árpád jezsuita atya volt.

KORONAVÍRUS

Társulatunk nővérei Istenbe vetett mély hittel, imádkozva állnak mindenki mellett, akit a koronavírus-járvány bármilyen módon érint. Kérjük Szt. Sebestyén, Szt. Rókus és Borromei Szt. Károly közbenjárását. Kínai nővéreinkre külön is gondolunk ezekben a nehéz időkben.

Mindenkit bizttatunk imára, böjtre, és a hatósági és egyházi rendeletek betartására, valamint a felelős viselkedésre! Intézményeinkben mindent megteszünk azért, hogy dolgozóink, a ránk bízott gyermekek és idősek biztonságban legyenek.

A koronavírus-járvánnyal kapcsolatos hivatalos információkat megtalálják itt:

https://koronavirus.gov.hu/

A Magyar Katolikus Püspöki Kar intézkedései:

https://katolikus.hu/cikk/az-mkpk-intezkedesei-jarvany-megelozese-erdekeben

Javasolt oldal továbbá: https://www.magyarkurir.hu/

Erdő Péter bíboros imája:

Mindenható Urunk, atyáink Istene!

Hálát adunk neked a világért, amelyben lehetővé tetted az emberiség életét. Hálát adunk a teremtés egész gazdagságáért és csodálatos törvényszerűségeiért. Hálát adunk azért, hogy minden pusztító erő ellenére megmaradtunk, és képesek vagyunk arra, hogy világunkról és önmagunkról új és új felismerésekre jussunk.

Köszönjük, hogy egyénileg és közösségben is harcolhatunk megmaradásunkért és azért, hogy életünk egyre szebb és tartalmasabb legyen. De mindennél inkább köszönjük neked, hogy örök életre hívtál meg minket, és Krisztus Urunk megváltó halála és feltámadása által utat nyitottál nekünk az örök boldogságra.

Amikor olyan természeti csapások érnek minket, amelyek ellen a magunk erejéből teljesen biztos védelmet még nem találunk, átéljük, hogy végül is mindig a te kezedben van az életünk.

Alázattal kérünk, segítsd a tudomány embereit, hogy mielőbb megtalálják a mostani járvány ellenszerét! Adj a társadalmak vezetőinek éleslátást, hogy megfelelő intézkedésekkel gátat szabjanak a fertőzés terjedésének, segítsék a betegség megelőzését, leküzdését és a hatékony eszközök eljutását a rászorulókhoz. Adj irgalmat és örök nyugodalmat a betegségben elhunytaknak, adj a betegeknek gyógyulást, az orvosoknak és az egészségügy munkatársainak erőt és áldást bátor helytállásukhoz. Erősítsd bennünk a hitet, a bizalmat és a segítő szeretetet, hogy megadhassunk minden lelki és testi segítséget beteg embertársainknak és a gyászoló vagy aggódó hozzátartozóknak. Add, hogy felelős viselkedésünkkel mi is hozzájáruljunk a betegség terjedésének elkerüléséhez.

Bocsásd meg, Urunk, minden bűnünket, amit gondolattal, szóval, cselekedettel és mulasztással elkövettünk!

Szentháromság, Egy Isten, irgalmazz nekünk!

Boldogságos Szűz Mária, Betegek Gyógyítója, könyörögj értünk!

Ámen.

 

További imádságok:

Fölséges Isten, életünk Ura, tekints le beteg testvéreinkre, és mindazokra, akik a járvány okozta bajoktól szenvednek. Erősítsd mindnyájunk hitét a szenvedések elviselésében, adj bölcsességet és erőt mindazoknak, akik a betegeket szolgálják, a szenvedőknek pedig add, hogy egészségüket mihamarabb visszanyerjék, és hálatelt szívvel dicsérjenek téged! Ámen. 

(Berhidai Piusz OFM, a Ferences Rendtartomány provinciálisa)

 

Ajánlott imák még

Verseny a szerzetesekről Baján

Szerzetesek a Kávéházban

A fenntartásunkban működő bajai Szt. László ÁMK idén is megrendezte a nagy népszerűségnek örvendő Irodalmi kávéház nevű programját. A rendezvény fő célja, hogy a környékbeli katolikus iskolák növendékei és humán munkaközösségei közötti kapcsolat tovább épüljön egy versenyen való részvétellel is. Minden évnek más-más a tematikája. Idén a bajai iskola fennállásának 150. évfordulóját ünnepelve a szerzetesrendek témát választotta.
Február 27-én kalocsai iskolánkból három, a kiskunfélegyházi Constantinumból két csapat indult útnak Bajára. Minden csapat előzetes feladatként egy szabadon választott szerzetesrend kolostorának makettjét készítette el, és az adott rend történetét kódexszerű lapon mutatta be. 

Kalocsáról a 8. a osztályból egy lánycsapatot delegált az iskola, vezetőjük Gesztesi Tímea tanárnő volt. Ők a kamalduli szerzetesrendet választották, amelynek egyik érdekessége, hogy tagjai némasági fogadalmat tesznek. A 9. osztályból is lányok vállalták a részvételt. A ciszterci nővérek fehér, hosszú, kapucnis ruháját öltötték magukra barna habitussal. A 10-.es fiúk igazán különleges megjelenéssel hívták fel magukra a figyelmet. Az ortodox rend fekete ruháját viselték, fejükön a henger alakú kamilavkával és az elmaradhatatlan szakállal.

Kiskunfélegyházáról egy általános iskolás és egy középiskolás csapat indult a versenyen, felkészítő tanáruk Könyves Gáborné volt. Rgasztottak, bütyköltek, kódexírást gyakoroltak, és még útközben is nagy lelkesedéssel memorizálták az imaórák latin neveit. 

A versenyfeladatok leginkább a kreativitásra, ügyességre, gyorsaságra és valamelyest az ismeretanyagra épültek, megidézve a középkor hangulatát és a szerzetesrendek működésének sokszínűségét.

Bár a „verseny” során a csapatok pontokat gyűjtögettek, mégsem ez lett a meghatározó a végelszámolásnál. A zsűri tagjai kiemelték a csapatok erősségét, elmondták, miben tűntek ki a többiek közül.
A résztvevők sok-sok élménnyel gazdagon tértek haza. Köszönjük a szervező iskola humán munkaközösségének munkáját, a jó hangulatot, az érdekes feladatokat, a vendéglátást.

Az eseményről iskoláink Facebook-oldalain is találhatnak beszámolókat.
 

Nápolyba zarándokoltunk (2020. febr. 6-8.)

Négy nővér és a kiskunfélegyházi Constantinum dolgozóinak egy kis csapata Nápolyba zarándokolt Klára nővér szervezésében. A programokat mindenki igényeinek megfelelően alakíthatta, így elég színesre sikeredett az út. Rövid, képes beszámolónk:

1 / 33 oldal

Köszönjük WordPress & A sablon szerzője: Anders Norén