IX. állomás: Harmadszor a porban - Megbocsátó Jézus! Elhagyott minden erőd, harmadszor is összeestél a kereszt szörnyű terhe alatt. Körülötted már azt hitték, nem bírod tovább, mégis odaértél a Golgotára. Az a Te üzeneted, hogy nem érnek véget a lehetőségek az emberi gondolkodás határainál. - Társulatunknak is volt olyan korszaka, amikor úgy tűnhetett, hogy nincs tovább. Trianon után megtépázva, de továbbélt szerzetünk, a szétszóratás után pedig újra közösségben élhetünk. Az igazi eleséseket nem a külső körülmények okozzák, hanem a belső meghasonlottság. - Kérünk Istenünk, bocsásd meg az engedelmesség ellen elkövetett bűneinket. Ne emlékezz sok mulasztásunkra, amikor elhanyagoltuk a Te akaratodra és a mindenkori elöljáró akaratára való odafigyelést. - Istenünk, aki minden jó elhatározás sugalmazója vagy, segíts minket, hogy fogadalmainkat hűségesen teljesítsük, őrizd meg szándékainkat és erősítsd meg szívünket, hogy amit megígértünk, állhatatosan megtartsuk, és így osztatlan szívvel szolgáljunk Neked, Krisztus, a mi Urunk által.