Rendünket 1597-ben Franciaországban alapította Fourier Szent Péter és Boldog Le Clerc Alix, az elhanyagolt leányifjúság nevelésére, hogy jó családanyákká alakítsa őket, az egészséges és jó szellemű társadalom felépítésére. Szabályzatunk Szent Ágoston reguláján alapszik. A forradalmak viharai alatt Németországban és Csehországban fejlődött tovább, s innen 1860-ban a kalocsai érsek meghívására települt Kalocsára. 

Szabályzatát Franz Mária Terézia Anya a magyar lelkiségnek és a nép adottságainak megfelelően dolgozta át, és erre kapott pápai jóváhagyást a kongregáció. Óvodás és elemi iskolás gyermekek nevelésén kívül tanító- és óvónőképző intézeteiből adott hivatásszerető pedagógusokat a magyar falvak és tanyák népének felemelésére. (1876-ban már tanárképző is működik.) 1948-ban 1058 iskolanővér és mintegy 15000 tanuló előtt csukódott be zárdaiskoláink kapuja.1989-től ismét jogi személyként bontogatja szárnyait a kongregáció. Szívós következetességgel küzdünk a "gyökerek" szellemében való nevelési lehetőségekért, a "minden lehető jó gyakorlása" (Alix Anya) által. Idősebb és fiatalabb nővérek dolgoznak imával, maradék és friss erőik odaadásával. Induló intézményeinkben céljainkkal egyetértő világi pedagógusok nevelnek a kevésszámú nővér szellemi irányításával Alapító Atyánk jelmondata értelmében: "Mindenkinek használni, senkinek sem ártani!".