Jelentkezés, hivatásgondozás 


cslepcsAkinek eltökélt szándéka, hogy kalocsai iskolanővérként szeretné szolgálni Istent és embertársait, az haladéktalanul jelentkezzen bármelyik felsorolt rendházunk címén vagy e-mail-ben hivatasgondozas(kukac)freemail.hu  címenMinden levélre válaszolunk! Ha valakinek nem érkezik válaszlevél, azt kérjük, hogy újra keressen meg minket! Kérjük, vegyék figyelembe, hogy ezt az e-mail címet kizárólag hivatásgondozás céljára nyitottuk!

 • Akinek nem annyira eltökélt szándéka, de vágyik arra, hogy eltökélt szándéka legyen, az cselekedjen hasonlóképpen!
 • A jelentkezéshez keresztlevél és egyházi (plébánosi, lelkivezetői) ajánlás, egészségügyi alkalmasság (testi és lelki) is szükséges.  Szakmával vagy gimnáziumi érettségivel lehet jelentkezni.
 • A jelöltség megkezdéséhez betöltött 18. életév szükséges. Ha valaki ennél fiatalabb életkorban kezdene érdeklődni Társulatunk iránt, akkor a lakóhelyéhez legközelebb eső házban megbízunk egy nővért a vele való kapcsolattartással.  Feladata, hogy az érdeklődőt és körülményeit minél jobban megismerje, és őt vallásos életmódjában, istenkapcsolatában támogassa. Az érdeklődő a házfőnökkel való egyeztetés után alkalmanként bekapcsolódhat a közösség életébe, pl. zsolozsma, farsang.
 • Annak, aki 18. életévének betöltése után jelentkezik, szintén szükséges egy bizonyos előkészítő idő a jelöltségre bocsátás előtt. Ez alatt nem lakik zárdában, de az aspiránsfelelőssel kapcsolatot tart. Megbeszélés szerint részt vesz bizonyos közösségi alkalmakon (pl. lelki nap).  Megfelelő útmutatással képezi magát a hitbeli ismeretekben, jár valamelyik plébánia hittancsoportjába. A jelentkezés felső korhatára 35 év, ettől csak egészen kivételes esetekben térünk el.
 • Minden érdeklődőt szeretettel várunk lelki napjainkra. Ezek aktuális időpontjairól érdeklődni a hivatasgondozas(kukac)freemail.hu címen lehet.
 • Az érdeklődők (aspiránsok) részt vesznek az évi ifjúsági lelkigyakorlaton. Egyébként a világban élnek, tanulnak vagy dolgoznak. Civil ruhában járnak, megkülönböztető jelet nem viselnek.
 • A jelöltidő minimum 1, maximum két év. A noviciátus egy évig tart, az ideiglenes fogadalmak rendszere pedig 1+1+1+3 év, utána kérhető az örök fogadalomra bocsátás.

 

Könyörgés kívánatos közösségért

(Ismeretlen szerzőtől)

Uram, őrizz meg attól, hogy

 

 • zuhatagszájú legyek, s ezzel testvéreim idejét raboljam!
 • mindenkinél okosabbnak látszó véleménnyel sziporkázzak, hogy folyton a jólértesültet játsszam!
 • nyelvköszörűs és hírharang legyek minden utcasarkon!
 • túlhangsúlyozzam énemet, mivel nevetségessé lehetek!
 • fukar legyek a dicséretben, és bőven árasszam az elmarasztalást!
 • minduntalan összeállítsam érdemeim vagy szenvedéseim litániáját!
 • a Te mindenütt való jelenlétedet utánozva mindent látni, tudni akarjak!
 • vizsla módra szaglásszam társaim tetteit, életét!
 • kővé közönyösüljek, ha segíteni kell!
 • másra rakjam a terheket, és én arassam a dicsőséget!
 • túl szerény legyek a szeretet gyakorlásában!
 • időmet úgy osszam be, hogy másnak ne jusson belőle!
 • mások mellét verjem, mikor bűnbánatról van szó!
 • mindenki rám várjon!
 • haraggal ébredjek és feküdjek!
 • mindig foglaltat jelezzek, ha keresnek!
 • a mosolyt mások ajkára fagyasszam!
 • uborka ábrázattal járjak!
 • világos nappal is sötéten lássak!
 • "vaslady" legyek a munka és egészség elbírálásában!
 • már a reggelinél várjam az ebédet!
 • határsértést kövessek el szellemi és anyagi téren!
 • a cellám bolhapiac legyen!
 • az órákat hozzám igazítsák!
 • szobrász akarjak lenni, aki mindenkit saját ízlésére akar formálni!
 • másokat le akarjak főzni alázatosságommal!
 • minden munkát én akarjak végezni; ne gondoljam, hogy csak az van jól végezve, amit én csináltam!
 • konkoly legyek Társulatunk búzatáblájában!