Társulati keresztút

A képeket Szentgyörgyváry M. Palládia nővér festette, az elmélkedéseket Bangó M. Klára nővér írta.

Ének az állomások között: ÉE 825 Imádunk Téged Krisztus…

Bevezetés:

Urunk, Istenünk, atyai gondviselésed hívott meg minket egyszülött Fiad, Krisztus szorosabb követésére. Ő megígérte, hogy ott lesz azok között, akik az Ő nevében összegyűlnek. Nézz reánk jóságosan most, midőn szent Fiad szenvedéséről emlékezünk, és add kérünk, hogy érezzük jelenlétét közöttünk, szívünket pedig töltse be a kegyelem, az irgalom, a béke, mely az igazságból és a szeretetből árad.

Engesztelésül ajánljuk föl ezt a keresztutat a Társulatban elkövetett mindenkori bűnökért.

 

Befejezés:

Váljék a most végzett keresztút lelkünk üdvösségére! Az istenszeretet alakítson minket családi közösséggé, amely az Úr nevében gyűlt egybe, hogy Krisztus szeretete sugározzék róla.

Ének: ÉE 810 Hol szeretet és egyetértés…

Miatyánk, Üdvözlégy, Dicsőség