Általános káptalan Kalocsán 2013-ban            

2013. július 30. és augusztus 4. között Kalocsán tartottuk általános káptalanunkat. Kongregációnk 1860 óta működik Magyarországon, az 1950-es szétszóratás előtt a legnagyobb létszámú tanító rend volt hazánkban. Több, mint ezer nővér 15.000 gyermek és fiatal oktatásáról, neveléséről gondoskodott 72 településen. 40 évnyi kényszerszünet után újraszerveződött a Társulat, jelenleg két országban vannak jelentős számú tagjaink, Kínában és hazánkban. Kínába az első tíz missziós nővér 1926 aug. 5-én indult. További öt nővér 1929-ben, négy 1930-ban, öt 1936-ban és kettő 1948-ban követte őket. A politikai helyzet miatt a magyar nővéreknek 1950 után el kellett hagyniuk Kínát. A kínai születésű nővérek azonban maradhattak, és amint lehetett, ott is újraindult a szerzetesi élet. Jelenleg közel száz fiatal nővér alkotja az ottani közösséget. Magyarországon rendünk Budapesten, Kalocsán és Kiskunfélegyházán gyakorolja tanító-nevelői karizmáját több nevelési-oktatási intézményben, Baján pedig fenntartói vagyunk egy ÁMK-nak, melyhez kb. 1500 diák tartozik. Az általános káptalannak 7 kínai és 7 magyar résztvevője volt. Közösen áttekintettük a rend jelenlegi helyzetét, megtárgyaltuk a stratégiai fontosságú ügyeket, és a Szentlélek vezetését kérve kijelöltük a jövő irányvonalait. A következő hat évre aug. 2-án megválasztottuk az új rendi vezetést. Aug. 4-én délután a jegyzőkönyv aláírásával befejeződött a káptalan. Hálát adtunk Istennek az elmúlt hét kegyelmeiért.  Örömteli együttlétünk során megtapasztaltuk közösségünk életerejét. Az elkövetkezendő időszakban kiemelten fontos feladatunknak tartjuk a kínai és a magyar nővérközösség közötti kapcsolatok megerősítését, a kommunikációban való fejlődést. Szerzetesként továbbra is az imádságos lelki életből táplálkozó tanítást tekintjük elsődleges karizmánknak. Szívesen végezzük szolgálatunkat Isten dicsőségére és embertársaink javára.

A hírek és képek az oldal tetején a frissebbek.

Aug. 3.

A mai napon folytatódtak a megbeszélések.

Aug. 2.

A mai napon lezajlottak a választások.

Isten dicsőségére és a Boldogságos Szűz Mária tiszteletére kihirdetjük, hogy a választások a szabályoknak megfelelően lezajlottak.

A Miasszonyunkról nevezett Kalocsai Iskolanővérek Társulatának

általános főnöknőjévé:                     M. Bernadette nővért

általános helynöknőjévé:                 M. Johanna nővért

2. általános tanácsosnőjévé:           M. Márta nővért

3. általános tanácsosnőjévé:           M. Eszter nővért

4. általános tanácsosnőjévé:           M. Klára nővért

1. póttanácsosnőjévé:                      M. Xavéria nővért

2. póttanácsosnőjévé:                      M. Anna nővért

általános gondnoknőjévé:                M. Ilona nővért

általános titkárnőjévé:                      M. Regina nővért

választotta az általános káptalan.

Kérjük Mennyei Atyánk áldását életükre és munkájukra, hogy a Szentlélektől megerősítve méltóképpen és odaadóan szolgálják Egyházunkat és a Kalocsai Iskolanővérek Társulatát, Krisztus, a mi Urunk által. – Amen.

Kalocsa, 2013. augusztus  2.

Aug. 1.

Ma befejeződtek a beszámolók. Holnap reggel szentmisén, majd szentségimádáson hívjuk a Szentlelket. Az új rendi vezetés megválasztására 10 órától kerül kerül sor Dr. Bábel Balázs érsek atya  elnöklete alatt.

Júl. 31.

Ma folytatódtak a beszámolók. Néhány információ rendünkről:

  • Magyarországon több, mint 2300 tanuló nevelését-oktatását végezzük civil munkatársainkkal együtt, és több, mint 80 idős ember gondozását biztosítjuk szociális otthonainkban.
  • Hazánkban kb. 400 munkahelyet teremtettünk.
  • Kínában 70 örökfogadalmas nővérünk él, a legidősebb közülük 53 éves.
  • 1994 óta kb. 200 gyermeket neveltek nővéreink a kínai árvaházunkban. Jelenleg pár napos csecsemőtől 20 éves korig laknak ott gyerekek és fiatalok, akiket elhagytak a szüleik.

Júl. 30. Megkezdődött a káptalan


10 órakor a Dr. Bábel Balázs érsek úr által celebrált szentmisén hívtuk a Szentlelket, majd a káptalanterembe vonultunk. A káptalani rendtartásban meghatározott menetrend szerint zajlott a nap. Megválasztottuk a szavazatszedőket, a jegyzőket, a moderátort, meghatároztunk a káptalan napirendjét és további menetrendjét, foglalkoztunk az előző (2007-es) általános káptalan határozataival, és megkezdődtek a beszámolók. Két tolmácsunk, Dobránszky Zsuzsa és Vizer Rita segítségével hidaltuk át a nyelvi távolságokat.

Júl. 29: A káptalan közvetlen előkészítése megtörtént

A káptalantermet berendeztük, a szükséges eszközöket, dokumentumokat és a lelkünket előkészítettük. Holnap 10 órakor érseki szentmisén veszünk részt a Zárdatemplomban, és megkezdődik a káptalan.

Kiskunfélegyházán és Ópusztaszeren voltunk

2013. július 28-án a kínai nővérekkel együtt villámlátogatásra Kiskunfélegyházára utaztunk, majd Ópusztaszeren, a Nemzeti Történeti Emlékparkban töltöttük a nap nagy részét. Befejezésül sportoltunk a Constantinum Sportcentrumában.

Megérkeztek a kínai közösség képviselői


2013. július 26-án megérkezett Budapestre 8 kínai nővérünk. 27-én Kalocsán velünk, magyar nővérekkel együtt részt vettek a Bátor Botond pálos tartományfőnök atya által celebrált lelkigyakorlatos szentmisén, majd ünnepi ebéd keretében ismerkedtünk egymás gasztonómiai szokásaival és kifejezéseivel. Délután Leányfalusi Vilmos atya orgonakoncertjén veszünk részt a Zárdatemplomban.