1825.nov.14.-1911.jún.24.

Gondolataiból

 • Miben is áll tulajdonképpen a zárdai élet boldogsága? A testvéri szeretetben és egyetértésben, a bensőséges összetartásban, őszinte jóakaratban, kölcsönös gyámolításban.
 • Úgy tekintem az életet, mint átmenetet, a mennyországot, mint örökös hazámat, a zárdát, mint munkateret, hol az örök életért dolgozom
 • Nővérek, ne felejtsék el rendeltetésüket: mindig imádkozni és szeretni, örökké örvendezni Isten és az Ő szentjeinek dicsőségén.
 • Járjatok Jézus iskolájába és tanuljatok Tőle, nem világot teremteni és csodákat tenni, hanem szelíddé és alázatossá lenni.
 • Minthogy nem az a valaki, aki ültet, sem aki öntöz, hanem aki a növekedést adja, – a szív teljes alázatával, mint szegény bűnösök Isten színe előtt éjjel-nappal esedezzünk világosságért, erőért, áldásért.
 • Aki nem tulajdonít fontosságot a kis dolgoknak, megszomorítja a kegyelem és a szeretet Lelkét, mert a kis hűtlenségek is gyengítik a lelki életet.
 • A keresztény legnemesebb győzelme a megbocsátás, de csak akkor, ha szívből jön.
 • A tökéletes engedelmesség az alázatosság talaján terem. Megöli az önszeretetet, az istenszeretetnek ezt a nagy ellenségét.
 • Minden aszkézisnek alapigazsága: Krisztust követni csak állandó önlegyőzéssel lehet.
 • Ne emberek kedvéért dolgozzunk és szolgáljunk, hanem az Úr iránt való szeretettel és hűséggel, jószándékkal. Akkor majd velünk lesz és támogat kegyelmével, hogy előbbre jussunk.
 • Minden szomorúságot el kell űznünk magunktól, mert nem Istentől ered és nem Hozzá vezet, hanem eltávolít Tőle. Legyünk tehát vidámak az Úrban, hiszen a Bárány menyegzőjére törekszünk.
 • Nem tudok mást mondani: az okosság számol, a szeretet szeret. A szeretet örömmel ad oda mindent, aztán újra és mindennap mindent.
 • Mi tette a szenteket olyan erősekké? Mi más, mint a szeretet. Ki tanította őket arra, hogy megtagadják magukat? Nem más, mint a szeretet. Minden gonoszság ellenében győz a szeretet! Ez a szeretet segít, hogy bűneimet megismerjem, megbánjam és megsirassam, ez hajt engem önmagam megjobbítására.

"Ígérem, hogy egyetlen nővérről sem feledkezem meg a másvilágon, hanem bensőséges szeretettel ajánlok minden rámbízottat az Úrnak."