„Nagyot tett velem a Hatalmas”

A szerzetes Istentől megérintett ember. Ezen az oldalon arra keressük a választ, hogy hogyan lehetséges ez az érintés, gyengéd közeledés. Nehéz az ilyesmit szavakba önteni, talán nem is lehetséges – de talán nem is szükséges, hogy mindent részletesen, pontosan megmagyarázzunk. Az itt következő hivatástörténetek arról tanúskodnak, hogy a mi Urunk él, szeret minket, és egyengeti utunkat. Nyitott szívvel érdemes olvasgatni e sorokat, meg-megállva, hálát adva Istennek az eddigi gondoskodásért. Valójában szent titok a Mindenhatóval való minden találkozás, misztérium, amit talán sokszor még a magunk életében sem értünk, nemhogy másokéban. Szemléljük a csodát, Isten közeledését tisztelettel és várakozással! Mondhatnánk azt is: Vesd le a sarudat, mert szent ez a hely, ahol jársz…

A riportokat Klára nővér készítette, a lejegyzés Anna nővér munkája. A hivatásébresztésben nagyon fontos, hogy beszéljünk a fiataloknak a meghívás konkrét formáiról – ehhez is segítséget kínálunk e vallomásokkal.

"Mindig a Szűz Mária kezét fogtam és nem is engedtem el soha." 

M. Marcellina nővér

"Megtapasztalhattam, hogy ha az ember beleveti az erejét a munkába, az Isten hozzáadja a többit" 
M. Patróna nővér

"…odatérdeltem az áldoztatórácshoz, és valami kimondhatatlan jó érzés fogott el." 
M. Vetúria nővér

"21 évesen keresztelkedtem meg, azóta is minden évben hálaadó szentmisével ünneplem." 
M. Eremita nővér

"Megtetszett a zárdai élet, nem akartam hazamenni" 
M. Magdaléna nővér

"Boldogok a meghívottak, de még boldogabbak a megtartottak" 
M. Szinkletika nővér

"Apám azt mondta, akkor lesz belőlem apáca, amikor őbelőle pápa" 
M. Józsa nővér

"Gyerekkoromban gondoltam arra, amikor apácákat láttam, hogy én is ilyen legyek." 
M. Protázia nővér

"Közelebb, közelebb Uram, Hozzád" 
M. Hermána nővér

"Fél év múlva, amikor kezembe került a kép, hirtelen az az ötletem támadt, hogy miért ne lehetnék én is apáca." 
M. Ernesztina nővér

"A polgári elvégzésekor írattak velünk egy dolgozatot, hogy ki mi akar lenni. Kinyilvánítottam, hogy nagyon tetszik nekem a zárdában minden, és nővér akarok lenni." 
M. Aura nővér

"16 éves voltam, amikor eldöntöttem, hogy nővér leszek. Édesanyám örült neki." 
M. Kusztódia nővér

"Dobogott a szívem az örömtől, amikor megláttam a székesegyház meg a zárdatemplom tornyát." 
M. Anetta nővér

"Anetta nővért és Invioláta nővért, az osztályfőnökömet úgy szerettem, mintha az édesanyám lett volna, olyan akartam lenni, mint ők." 
M. Antida nővér

"Mindig csak az járt az eszemben a templomban, hogy milyen jó lenne, ha én zárdába mehetnék." 
M. Hirlanda nővér

"Az életemmel, a helytállásommal akartam bizonyítani a hitemet." 
M. Veritász nővér

"A gyóntatóm kérdezte meg, hogy nem gondoltam-e arra, hogy nővér legyek." 
M. Immoláta nővér

"Az egész család ellenezte a tervemet, és mivel féltem, hogy a reggeli vonathoz nem ébresztenek fel, egész éjjel nem aludtam semmit. Hajnali háromkor keltem." 
M. Bonónia nővér

"A lágerben tettem le az örökfogadalmat." 
M. Nóra nővér

"Édesanyám csak később mondta el… hogy fogadalmat tett, hogy engem Istennek ad." 
M. Veláta nővér

"A zárdában mindig szerettem lenni, jó volt imádkozni, dolgozni." 
M. Akvilina nővér

"Édesapámat akkor láttam először sírni, amikor elmondtam neki, hogy nővér akarok lenni." 
M. Gizella nővér

"Egyszer édesanyám megkérdezte, hogy nem volna-e kedvem nővérnek lenni… ettől a naptól fogva nem volt nyugtom." 
M. Alexandrin nővér

"Úgy gondoltam, hogy apácaként teljesülhet a vágyam, szűz és vértanú lehetek." 
M. Aquináta nővér

"Nagyon tetszett, amilyen komolyan, áhítattal mentek az alsósági nővérek az utcán, meg a templomba." 
M. Kassziána nővér

"El se tudtam volna képzelni mást, mint hogy kalocsai nővér legyek." 
M. Viola nővér

"Mindig nagyon büszke voltam arra, hogy kalocsai iskolanővér lehetek. " 
M. Erika nővér

"A célom az volt, hogy minél több jót tegyek, adjak a gyerekeknek minél többet tudásban, szeretetben." 
M. Bonfilia nővér

"Édesanyám felajánlott a bátyámat és engem az Istennek, amikor születtünk. Bátyám pap lett, én meg apáca" 
M. Pompilia nővér

"Tizenegyen voltunk testvérek, ebből négyen lettünk szerzetesek." 
M. Ozmunda nővér

Édesapám 26 éves koromban elengedett nővérnek, de csak oda, ahol a nagynéném volt, vagyis kalocsai iskolanővérnek. 
M. Gráta nővér

"Aki itt van, az ki ne menjen a világba!" 
M. Márta nővér

"Megfogalmazódott bennem, hogy én csak az Úristené akarok lenni." 
M. Lidvina nővér

"Álmomban a szobor megelevenedett, vállamra tette Mária a kezét és azt mondta: „Leányom, én nem hagylak el.” 
M. Agapé nővér

"Édesanyám végül azt mondta édesapámnak: Minden jó szülő a gyereke javát akarja. Ha olyan nagyon szeretne elmenni, hát hadd menjen Jézus nevében!" 
M. Szeréna nővér

"Azért jó kalocsai iskolanővérnek lenni, mert mindig is tanítani akartam, és ez a vágyam megvalósult." 
M. Margit nővér

"Tetszett nekem az imádságos lelkületük" 
M. Epifána nővér

"Amikor olvastam, hogy a nővérek misszióba mennek, akkor gondoltam, hogy én is nővér leszek." 
M. Szervilia nővér

"Rejtély, hogy én hogyan lettem apáca. Ez az Isten titka is, nemcsak az enyém." 
M. Euzébia nővér

"Anyuka is szeretett volna nővér lenni, de édesapja gazdag földbirtokosként nem engedte, hogy legkisebb lánya zárdába vonuljon." 
M. Filotea nővér

"Három testvérem volt: nővérem is a mi nővérünk volt. Bátyám jezsuita lett. Húgom is belépett hozzánk, de ő a jelöltség alatt megbetegedett. Szüleink örültek nekünk, imádkoztak értünk." 
M. Martinella nővér

"A két ajtó közét kineveztük zárdának, beöltöztünk feketébe, a fehér, keményített ruhadarabokat kartonpapírral pótoltuk." 
M. Krizosztoma nővér

"Még 10, vagy 11 éves voltam, amikor fekete ruhás nővéreket láttam álmomban, éppen úgy néztek ki, mint ezek a nővérek, így Aquina anyától rögtön kértem a felvételemet." 
M. Teuzéta nővér

"Az a buzgó ima ragadott meg, amit láttunk tőlük reggelente a szentmisén." 
M. Precióza nővér

"Tanítottam, nagyon szerettem. Olyan volt mind, mint egy habos sütemény." 
M. Szerafina nővér

"Álmomban egyszer láttam három nővért… Amikor megérkeztem a kaposvári zárdához, három nővér jött velem szemben. Őket láttam álmomban." 
M. Magdolna nővér 

 "Kiskunfélegyházán a nővéreknél tanultam. Sok jó példát láttam. Aquinata nővér csodálatraméltó türelemmel viseltetett a gyerekek iránt…  megfogott a templomban a buzgósága."

M. Helládia nővér 

 "A mamám kitagadott, de én úgy megtaláltam a helyemet a zárdában, hogy a szétszóratás után az első voltam, aki otthagyta a házát meg a jó állását." 

M. Flóriána nővér

"Nagyböjtben a nővérek olyan szépen elmondták nekünk Jézus szenvedését, hogy megragadott. Akkor úgy gondoltam, hogy ők nem követnek el bűnt, és én is ilyen akarok lenni"

M. Fabiola nővér

 "Tetszett nekem mindig is Alix nővérék hivatása: az ifjúságért élni-halni"

M. Consummata nővér

 "Soha nem bántam meg, hogy nővér lettem, soha, egy pillanatig se. Ha még egyszer születnék, akkor is ezt választanám. Üzenem a fiataloknak, hogy érdemes hűségesnek lenni, mert nem fogják megbánni."

M. Ermelinda nővér

„Szüleim tudomásul vették a döntésemet.”

M. Ildikó nővér

"Nagyon sok szeretetet kaptam a nővérektől egész életemben."

M. Tarzícia nővér

"A plébános úr nővére kalocsai iskolanővér volt, ő ajánlotta a rendünket".

M. Hilderika nővér

"Már óvodás koromban elhatároztam, hogy nővér leszek, és ez mindig jobban erősödött bennem."

M. Eleonóra nővér