2011-es máriagyűdi lelkigyakorlatunkat Kajtár Edvárd atya vezette.