Az előbbi képen megörökített csoda Eucharisztiája + a véres zsolozsma egy lapja