A kápolna üvegablakain rendi alapító szentjeink láthatók: Balra Fourier Szt. Péter, jobbra Boldog le Clerc Alix. Két üvegablak a kommunista időkben eltűnt, kérjük, hogy aki tud hollétükről, értesítsen minket!