A Miasszonyunkról Nevezett Kalocsai Iskolanővérek Társulata a hozzátartozók nevében is mély fájdalommal,

 de Isten akaratában megnyugodva és a feltámadás reményébe vetett hittel tudatja, hogy

 

Farkas Ilona Mária Hubertina szerzetesnővér

 

életének 96., szent fogadalmának  72. évében az isteni Jegyes hívására

az Örök Hazába költözött 2015. január 7-én.

Engesztelő szentmise a kalocsai Zárdatemplomban (Asztrik tér 3.)

2015. február 27-én 11 órakor lesz érte,

majd ezt követően hamvait  a Zárdatemplom urnatemetőjében helyezik örök nyugalomra.

 

Hubertina nővér a szülőfalujában, Kecelen a helybéli betegápoló Irgalmas Nővérekhez szeretett volna tartozni, de egészségi okok miatt végül a Kalocsai Iskolanővérek rendjébe kérte felvételét. Már jelöltnőként elsajátította a főzés művészetét. Életét mindig mások szolgálatában, az imában és a konyhában töltötte. A feloszlatás éveiben egyházi intézményekben, főleg Rómában és Kalocsán teljesített szolgálatot. Hosszan tartó betegségét is csendes, imádságos lélekkel ajánlotta az Úrnak, akit nagyon szeretett. Életéről és hivatásáról így vallott az őt kérdező látogatóknak:

 

Jó Kalocsai Iskolanővérnek lenni. Mindig jól éreztem magamat a nővérek között.”

Imáinkban kérjük Mennyei Atyánkat, hogy az üdvözültek sorába juttassa Hubertina nővérünket.

 

R. I. P.