2014 karácsonyán kiskunfélegyházi rendházunk kápolnájában ünnepi zsolozsmát imádkoztunk. A jászol melletti búzákat a Constantinum osztályai ültették.

 

Világ váltsága, Krisztusunk,

Atyának egyszülött Fia,

szent születésed mily csoda,

megelőz minden kezdetet….

 

… Jézus, magasztal énekünk,

ki Szűztől születtél nekünk:

Atyádat és Szentlelkedet

örökre dicsérjük veled. Ámen.