Boldog Le Clerc Alix anya ünnepe január 9-én van.

Született: 1576. február 2.  Remiremont (Franciaország)

Meghalt: 1622 január 9. Nancy (Franciaország)

Pedagógus, iskolák alapítója, a Notre Dame szerzetesrend alapítója (Fourier Szent Péterrel együtt 1597-ben), ebből jött létre Franciaországból indulva Németországon és Csehországon keresztül a Kalocsai Iskolanővérek Társulata, amelynek léte Kunszt József kalocsai érsek meghívására 1860-ban kezdődött Magyarországon. Az első szerzetesnők Franz Mária Terézia vezetésével jöttek Horazdiowitzból Kalocsára. A rend szabályzatát Franz Mária Terézia a magyar lelkiségnek és megfelelően dolgozta át, a kongregáció 1907 februárjában pápai jóváhagyást kapott.

Alix apja Jean Le Clerc, anyja  Anne Sagay.

Alix jómódú polgári családban született. Eleinte teljesen hasonlóan élt, mint korának fiatal leányai. Sokszor ő volt a társasági élet középpontja. Családja Mattencourtba költözött, ott találkozott Fourier Szent Péterrel, aki a lelki vezetője lett. Alix tisztasági fogadalmat tett. Egy betegség idején tért meg véglegesen, amikor egy könyvet olvasott a rosszul végzett szentgyónásról. Fölhagyott az addigi tánccal és más világi szórakozásokkal, majd társakat is szerezve maga mellé Fourier Szent Péter segítségét kérte. A Jó atya óvatos volt, eleinte vonakodott, majd – miután próbára tette a kis csapat tagjait, kiállt mellettük. Hosszú imádság és Isten akaratának fürkészése alapján nem csatlakoztak egy meglévő rendhez sem, hanem újat alapítottak. Alixnak több látomása is volt, az egyikben a Szűzanya feléje nyújtotta a kis Jézust e szavak kíséretében: Neveld, míg felnő. Ezért lettek tanítónők. 1597 karácsonyán a mattaincourt-i templomban az öt lány ünnepélyesen öltött magára egyforma ruhát, és elkötelezte magát Isten és az emberek szolgálatára. Egy évvel később megnyílt Lotaringia első ingyenes leányiskolája. "Első és legfontosabb célunk- amelynek segítségével biztosítani szeretnénk, hogy Istent többen tiszteljék és szeressék- az, hogy nyilvános ingyenes iskolákat nyissunk és megtanítsuk a leányokat olvasni, írni. Ezt a gyakorlatot azért kívánjuk alkalmazni, mert ennek hiányában az ifjúság tudatlan és erkölcse romlott. " 1628-ban megszületett VIII. Orbán pápa bullája, mely biztosította a lényeget: az iskolák elismerését. Elfogadta a rendi szabályok alapjaként Szent Ágoston szabályzatát.

Alix le Clerc mindezt már nem érhette meg. 1622. január 9-én halt meg Nancy-ban, Franciaországban 46 éves korában. Rendkívül sugárzó egyéniségnek ismerték, aki az újonnan alapított házakban sokat foglalkozott a kisiskolás lányokkal. Velük látogatta a betegeket és a szegényeket, részt vett Fourier-nak a szerzetesrend jövője érdekében vívott küzdelmeiben. Nagyon kevés írása maradt ránk, de azokból és élete tanúságtevéseiből kibontakozik egy mély lelkiségű, egyszerű élet, melyet a szív alázata és az apostoli buzgóság jellemez.

Alixot XII. Pius pápa avatta boldoggá 1947-ben. 

Alix anyát Nancyban ólomkoporsóban temették el. A francia forradalom idején a sír helye feledésbe merült. Századokon át több sikertelen kísérlet is volt felkutatására. Végül 1950-ben véletlenül került elő a koporsó, amikor egy alagsori helyiségben fiatalok táncmulatságot rendeztek. A vizsgálatok igazolták, hogy a földi maradványok Le Clerc Alixéi. Az ereklyék ünnepélyes elhelyezésére 2007. október 14-én került sor a Nancy székesegyházban. Ebben a tartóban van az üvegkoporsó.