Társulatunk nővérei Istenbe vetett mély hittel, imádkozva állnak mindenki mellett, akit a koronavírus-járvány bármilyen módon érint. Kérjük Szt. Sebestyén, Szt. Rókus és Borromei Szt. Károly közbenjárását. Kínai nővéreinkre külön is gondolunk ezekben a nehéz időkben.

Mindenkit bizttatunk imára, böjtre, és a hatósági és egyházi rendeletek betartására, valamint a felelős viselkedésre! Intézményeinkben mindent megteszünk azért, hogy dolgozóink, a ránk bízott gyermekek és idősek biztonságban legyenek.

A koronavírus-járvánnyal kapcsolatos hivatalos információkat megtalálják itt:

https://koronavirus.gov.hu/

A Magyar Katolikus Püspöki Kar intézkedései:

https://katolikus.hu/cikk/az-mkpk-intezkedesei-jarvany-megelozese-erdekeben

Javasolt oldal továbbá: https://www.magyarkurir.hu/

Erdő Péter bíboros imája:

Mindenható Urunk, atyáink Istene!

Hálát adunk neked a világért, amelyben lehetővé tetted az emberiség életét. Hálát adunk a teremtés egész gazdagságáért és csodálatos törvényszerűségeiért. Hálát adunk azért, hogy minden pusztító erő ellenére megmaradtunk, és képesek vagyunk arra, hogy világunkról és önmagunkról új és új felismerésekre jussunk.

Köszönjük, hogy egyénileg és közösségben is harcolhatunk megmaradásunkért és azért, hogy életünk egyre szebb és tartalmasabb legyen. De mindennél inkább köszönjük neked, hogy örök életre hívtál meg minket, és Krisztus Urunk megváltó halála és feltámadása által utat nyitottál nekünk az örök boldogságra.

Amikor olyan természeti csapások érnek minket, amelyek ellen a magunk erejéből teljesen biztos védelmet még nem találunk, átéljük, hogy végül is mindig a te kezedben van az életünk.

Alázattal kérünk, segítsd a tudomány embereit, hogy mielőbb megtalálják a mostani járvány ellenszerét! Adj a társadalmak vezetőinek éleslátást, hogy megfelelő intézkedésekkel gátat szabjanak a fertőzés terjedésének, segítsék a betegség megelőzését, leküzdését és a hatékony eszközök eljutását a rászorulókhoz. Adj irgalmat és örök nyugodalmat a betegségben elhunytaknak, adj a betegeknek gyógyulást, az orvosoknak és az egészségügy munkatársainak erőt és áldást bátor helytállásukhoz. Erősítsd bennünk a hitet, a bizalmat és a segítő szeretetet, hogy megadhassunk minden lelki és testi segítséget beteg embertársainknak és a gyászoló vagy aggódó hozzátartozóknak. Add, hogy felelős viselkedésünkkel mi is hozzájáruljunk a betegség terjedésének elkerüléséhez.

Bocsásd meg, Urunk, minden bűnünket, amit gondolattal, szóval, cselekedettel és mulasztással elkövettünk!

Szentháromság, Egy Isten, irgalmazz nekünk!

Boldogságos Szűz Mária, Betegek Gyógyítója, könyörögj értünk!

Ámen.

 

További imádságok:

Fölséges Isten, életünk Ura, tekints le beteg testvéreinkre, és mindazokra, akik a járvány okozta bajoktól szenvednek. Erősítsd mindnyájunk hitét a szenvedések elviselésében, adj bölcsességet és erőt mindazoknak, akik a betegeket szolgálják, a szenvedőknek pedig add, hogy egészségüket mihamarabb visszanyerjék, és hálatelt szívvel dicsérjenek téged! Ámen. 

(Berhidai Piusz OFM, a Ferences Rendtartomány provinciálisa)

 

Ajánlott imák még