2020. július 22-29-ig Budatétényben voltunk lelkigyakorlatozni. Vezetőnk Tóth Árpád jezsuita atya volt.